Het forum van werk.nl is gesloten

Per 1 maart 2012 is het forum van werk.nl gesloten. Afgelopen jaren kon u op het forum van werk.nl discussie voeren, informatie vinden of ideeën delen.

Maar het forum zoals u dat kende, is per 1 maart gestopt. Er komt iets nieuws voor in de plaats.

De dienstverlening van UWV WERKbedrijf verandert. Dat vraagt om een andere aanpak en inrichting van ons forum.
We willen een forum dat u nog beter helpt met uw vragen over werk.

Wanneer u het nieuwe forum kunt bezoeken? Dat is nog niet bekend. We houden u via www.werk.nl. op de hoogte.